The quota of the selection committee

2021/2022 ўқув йилида Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти бакалавриатининг кундузги таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилиш параметрлари
Шифр Вазирлик, идоралар, олий таълим муассасалари
ва таълим йўналишлари номи
Жами давлат грантлари асосида тўлов-контракт асосида
жами шу жумладан жами шу жумладан
ўзбек рус ўзбек рус
44 Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 1179 299 299 880 880
5230100 Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида) 25 5 5 20 20
5230400 Маркетинг (қишлоқ хўжалигида) 25 5 5 20 20
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (қишлоқ хўжалигида) 50 10 10 40 40
5233300 Агробизнес ва инвестицион фаолият 50 10 10 40 40
5240100 Юриспруденция (қишлоқ хўжалиги ҳуқуқи) 25 5 5 20 20
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (қишлоқ хўжалигида) 50 15 15 35 35
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 25 5 5 20 20
5410200 Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) 75 25 25 50 50
5410300 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича) 75 30 30 45 45
5410400 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бўйича) 50 15 15 35 35
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 75 25 25 50 50
5410600 Зооинженерия: балиқчилик 25 10 10 15 15
5410600 Зооинженерия (асаларичилик) 25 5 5 20 20
5410600 Зооинженерия (турлари бўйича) 25 5 5 20 20
5410800 Ўрмончилик 50 20 20 30 30
5410800 Ўрмончилик (ўрмончилар ва уларнинг фарзандлари учун) 4 4 4
5410900 Ипакчилик ва тутчилик 50 10 10 40 40
5411000 Мевачилик ва узумчилик 75 15 15 60 60
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 50 15 15 35 35
5411500 Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини 50 10 10 40 40
5411600 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик 25 5 5 20 20
5411700 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш 25 5 5 20 20
5430300 Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис 25 5 5 20 20
5430500 Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти 25 5 5 20 20
5440100 Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) 25 5 5 20 20
5450200 Сув хўжалиги ва мелиорация 50 5 5 45 45
5450300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш 25 5 5 20 20
5610300 Туризм (агротуризм) 50 10 10 40 40
Р/Й Органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш 25 5 5 20 20
Р/Й Тупроқ бонитировкаси ва ер ресурсларидан фойдаланиш 25 5 5 20 20
2021/2022 ўқув йилида Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти бакалавриатининг сиртқи таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилиш параметрлари
Шифр Вазирликлар, идоралар, олий таълим муассасалари
ва таълим йўналишлари номи
ЖАМИ шу жумладан
ўзбек рус
41 Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 700 700
5230100 Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида) 25 25
5230400 Маркетинг (қишлоқ хўжалигида) 25 25
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (қишлоқ хўжалигида) 25 25
5233300 Агробизнес ва инвестицион фаолият 25 25
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (қишлоқ хўжалигида) 25 25
5410200 Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) 50 50
5410300 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича) 25 25
5410400 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бўйича) 25 25
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 50 50
5410607 Зооинженерия (балиқчилик) 25 25
5410800 Ўрмончилик 50 50
5410900 Ипакчилик ва тутчилик 25 25
5411000 Мевачилик ва узумчилик 25 25
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 25 25
5411600 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик 25 25
5430100 Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш 25 25
5430200 Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш 25 25
5430300 Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис 25 25
5430500 Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти 25 25
5440100 Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) 25 25
5450200 Сув хўжалиги ва мелиорация 25 25
5450300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш 25 25
5450400 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 25 25
5610300 Туризм (агротуризм) 25 25
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (қишлоқ хўжалигида) 25 25