Qishloq xo’jaligi ekinlari genetikasi, selektsiyasi va urug’chilik