Tillar kafedrasi

KAFEDRA MUDIRI

7
  • F.I.SH IrgashevMaxmudjonUsmanovich
  • Telefon raqami +998 98 270 15 10 +99895 2021015
  • E-mail irgashev.m.1962@tdauaf.uz
  • Qabul kunlari seshanba 14:00-16:00
Professor o’qituvchilarro’yhativaunvoni: Kattao’qituvchilar:M.Nosirova, N Abdullayeva,Assistentlar-M.G‘ulomjonova.,F.Muhitdinova., X.Alimova., Sh.Ahmadjonova,N.Odilova., D.Egamberdiyeva.,Y.Nuriddinova., G.Qodirova.,M.Abdullajonov, G.Matkarimova., Sh.Usmanova.L.Toshxonov, Z.Majidova.
seminarlar ingliztilida so’zlashuvchilar tomonidan (KereLayntomonidan) tashkiletildi
Kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan ilmiy maqolalar topshirish amalga oshirildi.

o’qituvchilaritomonidanilmiymaqolalartopshirishamalgaoshirildi.

Trisdorf universitetida o’tkazilgan seminarlarda kafedramudiri Irgashev M.U., kata o’qituvchi – Nosirova M.K. qatnashdi

O’qituvchilarvadavlatorganlaribilanpedagogikaloqalartashkiletilgan