Moliyaviy faoliyat

Курсаткичлар Жами Шундан
бюджет хисобидан тулов контакт хисобидан
1 Жами талабалар сони 5288 969 4319
1.1 Умумийга нисбатан фоизда 100 18.3 81.7
2 Стипендия фонди 8727142 7,284,912 1442230
2.1 Умумийга нисбатан фоизда 100 83.5 16.5
3 Штат бирликлари жами 747.25 113 634.25
3.1 Умумийга нисбатан фоизда 100 15.1 84.9
4 Жами иш хаки фонди 29714965 7131218 22583747
4.1 Умумийга нисбатан фоизда 100 24.0 76.0
5 Ягона ижтимоий тулов 7373268 1768637 5604631
5.1 Умумийга нисбатан фоизда 100 24.0 76.0
6 Бошка харажатлар 5690978 615800 5075178
6.1 Умумийга нисбатан фоизда 100 10.8 89.2
7 Харажатлар хаммаси 51506353 16800567 34705786
7.1 Умумий харажатларнинг улуши фоизда 100 32.6 67.4
РМ бўлими бошлиғи А.Мирзахмедов

Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti Iqtidorli talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish bo’limi tomonidan amalga oshirilgan ishlari to’g’risida

MA’LUMOT

 

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 iyuldagi PQ-4795 sonli qarori hamda Qishloq xo’jaligi vazirligining 2020 yil 5 avgustdagi 117-sonli buyrug’iga asosan Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialiga Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti tuzilmasida yangidan Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish bo’limi faoliyat olib bormoqda.

Iktidorli talabalar bugungi kunda institutning 5 ta fakultetlarida jami 940 nafar iqtidorli talabalar tahsil oladi. Jumladan, Agrobiologiya fakultetida 250 nafar, O’simliklar ximoyasi,  agrokimyo va tuproqshunoslik fakultetida 180 nafar, Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakultetida 200 nafar, Agrobiznes va raqamli iqtisodiyot fakultetida 150 nafar, Agroinjeneriya va gidromelioratsiya fakultetida 160 nafar iqtidorli talabalar bilim olmoqdalar.

Joriy yilda 1 nafar talaba Beruniy nomidagi davlat stipendiyasi, 5 nafar talaba Viloyat xokimi stipendiyasi sohibi va 1 nafar talaba “Yangi O’zbekistonning iste’dodli yoshlari” eng yaxshi maqola muallifi, 1 nafar talaba “Eng yaxshi yosh olim” xalkaro tanlovi g’olibi, 4 nafar talaba Mexr saxovat Ko’krak nishoni Davlat mukofotiga sazovor bo’lgan.

Institutning “Og’alar” quvnoqlar va zukkolar jamoasi Xalqaro miqyosda xamda Respublikada o’tkazilgan quvnoqlar va zukkolar ko’rik tanlovida 2-o’rinni qo’lga kiritdi;

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2019 yil 30 oktyabrdagi Respublika oliy ta’lim muassasalari o’rtasida “Ulug’bek” jamg’armasi va O’zbekiston Yoshlar ittifoqi hamkorligida iqtidorli yoshlarni qo’llab quvvatlash maqsadida “Intellektual yoshlar vatanimiz kelajagi” nomli iqtidorli talabalar, magistrlar o’rtasida yilning eng yaxshi maqolasi tanlovida Meva-sabzavotchilik va uzumchilik ta’lim yo’nalishi 3-bosqich talabasi Akromova Moxinur Muzaffar qizi tanlov g’olibi deb topilib O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining maxsus esdalik sovg’alari va diplom bilan taqdirlandi.

Agrobiznes va investitsion faoliyat ta’lim yo’nalishi  3-bosqich 66 gurux talabasi Abdulatipova Moxinur Alisher qizi 2021 yilning 20-21 aprel kunlari Qozog’istonning Nursulton shaxrida bo’lib o’tgan Eng yaxshi yosh olim-2021 xalqaro konferentsiyada onlayn ishtirok etib “Eng yaxshi yosh olim-2021” ko’krak nishoni hamda 1-darajali diplom bilan taqdirlandi.

Xozirgi kunda 12 ta to’garaklarda 350 nafar iqtidorli talabalar ishtirok etayotganligi,  har bir ilmiy to’garaklar bo’yicha Ishchi dastur, Ish reja va Nizom ishlab chiqilgan bo’lib, ushbu xujjatlar asosida to’garaklar faoliyat ko’rsatmoqda. Iqtidorli talabalarini yetakchi olimlarga biriktirib, ular bilan “Ustoz-shogird” tizimi asosida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг  2021 молия йили учун тузилган харажатлар сметасига

 ИЗОХ

Бюджет маблағлари бўйича.

2021 йил 1 январ холатига бюджет хисобида ўқийдиган талабалар контингенти бакалавриат таълим йўналиши бўйича 829 нафар, магистратура  94 нафар, сиртқи таълим 10 нафар, докторантура ва таянч докторантура бўйича 36 нафар жами  969 нафарни ташкил этгани холда 2021 йил учун харажатларни давлат бюджети хисобидан молиялаштиришга  жами 16 800 567,0 минг сўм маблағ режалаштирилган.  Ушбу маблағлардан   113 штат бирлигидаги маъмурий-бошқарув, профессор-ўқитувчилар, маъмурий-хўжалик, ўқув ёрдамчи ва бошқа ходимларга   асосий иш хақи тўловлари учун  5 160 523,0 минг сўм, илмий даражага ва илмий унвонга эга педагог ходимларни рағбатлантириш учун  1 970 695,0 минг сўм, ўқиётган талабаларга стипендия тўловлари учун  7 284 912,0 минг сўм, иш хақи нисбатан ижтимоий тўловларга  1 768 637,0 минг сўм, муассани сақлаб туриш ва бошқа харажатлар учун  615 800,0 минг сўм сарфланади.

Тўлов-контракт маблағлари бўйича

2021 йил 1 январ холатига ўқитишнинг тўлов-контракт хисобида ўқийдиган талабалар контингенти бакалавриат таълим йўналиши бўйича 2816 нафар, магистратура 129 нафар, сиртқи таълим 1374 нафар, жами  4319 нафарни ташкил этгани холда  2021 йилда талабаларнинг тўлов-контрак маблағларидан жами  34 618 690,0 минг сўм даромад  келиб тушиши режалаштирилиб, йил бошига 13 052 378,0 минг сўм хисоб рақамдаги қолдиқни хисобга олган холда  34 705 786,0 минг сўмга йиллик харажатлар сметаси тузиб тасдиқланган.  Ушбу маблағлардан    634,25 штат бирликдаги маъмурий-бошқарув, профессор-ўқитувчилар, маъмурий-хўжалик, ўқув ёрдамчи ва бошқа ходимлар асосий иш хақи тўловлари учун   22 583 747,0 минг сўм, стипендияли тўлов-контракт асосида ўқиётган талабаларга стипендия тўловлари учун  1 442 230,0 минг сўм, иш хақи нисбатан ижтимоий тўловларга  5 604 631,0 минг сўм, муассани сақлаб туриш, моддий техник воситалар сотиб ва бошқа харажатлар учун  5 075 178,0 минг сўм сарфланади.

Қўшма таълим дастури тўлов-контракт маблағлари бўйича

Хорижий таълим муасасалари билан институтнинг халқаро қўшма таълим дастури бюджетдан ташқари тўлов-контракт асосида бакалавриат таълим йўналиши бўйича 70 нафар талаба тахсил олиб, 2021 йил учун конракт тўловларидан жами 1 214 026,0 минг сўм даромад тушиши режалаштирилган. Туширилган тўловлардан иш хақи тўловлари учун 552 460,0 минг сўм, иш хақи ажратма харажатларига 137 049,0 минг сўм, 4-гурух бошқа харажатларга 231 000,0 минг сўм жами 920 509,0 минг сўмга харажатлар сметаси тузилган.

Бюджет ташқари ривожлантириш  жамғармаси маблағлари бўйича  

Институтнинг ривожлантириш жамғармасига даромадлар вақтинча бўш турган бинолар ижара тўловларидан  23 906,0 минг сўм, Талабалар  турар жойларидан фойдаланганлик учун ижара тўловларидан 504 000,0 минг сўм жами 527 906,0 минг сўм даромад тушуми хамда тушган  хамда йил бошига қолдиқ маблағлар хисобидан жами 916 980,0 минг сўм харажат қилиниши режалаштирилган.  Вазирлар Махкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли қарорига асосан келиб тушган даромадлардан  104 920,0 минг сўми иш хақи  ва ходимларни моддий рағбатлантиришга ,  25 704,0 минг сўми ижтимоий ажратмаларга , 786 356,0 минг сўми  4-гурух бошқа харажат тўловларига, жумладан товар моддий захиралар сотиб олишга 307 450,0 минг сўм, сақлаб туриш ва жорий таъмирлаш харажатларига  68 114,0 минг сўм, асосий воситалар сотиб олишга  432 828,0 минг сўм хамда бошқа харажатларга 36 078,0 минг сўм сарфланиши кўзда тутилган .

Бюджет ташқари ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ жамғармаси  маблағлари бўйича

Институтнинг алохида жамғарма хисоб рақами мавжуд бўлиб, 2021 йилда ушбу хисобга Илмий тадқиқот натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш ва тижоратлаштиришдан жами 600 000,0 минг сўм даромад тушуми режалаштирилган бўлиб ушуб келиб тушган маблағлар асосан илмий инновацион фаолият ва тижоратлаштиришни ривожлантириш сохаси бўйича жами  545 000,0 минг сўм, жумладан; Моддий рағбатлантиришга 120 000,0 минг сўм, ижтимоий ажратмаларга 30 000,0 минг сўм, бошқа турли харажатларга 395 000,0 минг сўм сарфланади.