Institut news

⚡️The complex of exam subjects for the 2023/2024 academic year for undergraduate admission has been approved

In order to facilitate applicants, the Ministry of Higher and Secondary Special Education has approved the set of subjects for which undergraduate courses of higher education institutions and their appropriate test (professional (creative) exam) will be submitted in the prescribed manner 6 months before the start of admission.

When the admission parameters for the academic year 2023/2024 are approved, the subject complexes of the newly established educational areas will be additionally approved.

For your information, the Ministry of Higher and Secondary Special Education is empowered to approve the set of exam subjects corresponding to undergraduate education by Presidential Decree No. 279 (https://lex.uz/uz/docs/-6070845#-6071051).

The list of educational directions of higher educational institutions of the Republic and their
set of subjects for which a suitable test (professional (creative) exam) is submitted

For admission in the academic year 2023/2024

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
1
60110100
Педагогика
Тарих
Она тили ва адабиёти
2
60110200
Мактабгача таълим
Биология
Она тили ва адабиёти
3
60110300
Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси
Биология
Она тили ва адабиёти
4
60110500
Бошлангич таълим
Она тили ва адабиёти
Математика
5
60110600
Математика ва информатика
Математика
Физика
6
60110700
Физика ва астрономия
Физика
Математика
7
60110800
Кимё
Кимё
Математика
8
60110900
Биология
Биология
Кимё
9
60111000
География ва иқтисодий билим асослари
Г еография
Математика
10
60111100
Тарих
Тар их
География
11
60111400
Ўзбек тили ва адабиётии
Ўзбек тили ва адабиёти
Чет тили
12
60111500
Она тили ва адабиётии: корейс тили ва адабиёти
Чет тили
Она тили ва адабиёти
13
60111500
Она тили ва адабиёти: қирғиз тили ва адабиёти
Қирғиз тили ва адабиёти
Тарих
14
60111500
Она тили ва адабиёти: қозоқ тили ва адабиёти
Қозоқ тили ва адабиёти
Тарих
15
60111500
Она тили ва адабиёти: қорақалпок тили ва адабиёти
Қорақалпоқ тили ва адабиёти
Тарих
16
60111500
Она тили ва адабиёти: Рус тили ва адабиётии
Рус тили ва адабиёти
Тарих

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
17
60111500
Она тили ва адабиёти: тожик тили ва адабиёти
Тожик тили ва адабиёти
Тарих
18
60111500
Она тили ва адабиёти: туркман тили ва адабиёти
Туркман тили ва адабиёти
Тарих
19
60111600
Ўзга тилли гуруҳларда ўзбек тили (рус гуруҳлари учун)
Ўзбек тили
Рус тили ва адабиёти
20
60111600
Ўзга тилли гуруҳларда ўзбек тили (қорақалпоқ гуруҳлари учун)
Ўзбек тили
Қорақалпоқ тили ва адабиёти
21
60111701
Ўзга тилли гуруҳларда рус тили (ўзбек гуруҳлари учун)
Рус тили
Ўзбек тили ва адабиёти
22
60111701
Ўзга тилли гуруҳларда рус тили (қорақалпоқ; гуруҳлари учун)
Рус тили
Қорақалпоқ тили ва адабиёти
23
60111800
Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили
Инглиз тили
Она тили ва адабиёти
24
60111800
Хорижий тил ва адабиёти: немис тили
Немис тили
Она тили ва адабиёти
25
60111800
Хорижий тил ва адабиёти: рус тили
Рус тили ва адабиёти
Она тили ва адабиёти
26
60111800
Хорижий тил ва адабиёти: француз тили
Француз тили
Она тили ва адабиёти
27
60112000
Чақириққача ҳарбий таълим
Математика
Касбий (ижодий) имтихон
28
60112100
Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими
Тар их
Она тили ва адабиёти
29
60112300
Технологик таълим
Физика
Математика
30
60112400
Профессионал таълим: иқтисодиёт
Математика
Чет тили
31
60112400
Профессионал таълим: қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш
Математика
Физика
32
60112400
Профессионал таълим: агрономия
Биология
Кимё
33
60112400
Профессионал таълим: ахборот тизимлари ва технологиялари
Математика
Физика
34
60112400
Профессионал таълим: ер кадастри ва ер тузиш
Математика
Физика
35
60112400
Профессионал таълим: иқтисодиёт
Математика
Чет тили
36
60112400
Профессионалтаълим: кимёвий технология
Кимё
Математика

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
37
60112400
Профессионал таълим: қишлоқ хўжалик маҳсулотларини саклаш ва дастлабки ишлаш технологияси
Биология
Кимё
38
60112400
Профессионал таълим: қурилиш муҳандислиги (бино ва иншоотлар қурилиши)
Математика
Физика
39
60112400
Профессионал таълим: мехатроника ва робототехника
Физика
Математика
40
60112400
Профессионал таълим: муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
Математика
Физика
41
60112400
Профессионал таълим: сув хўжалиги ва мелиорация
Математика
Физика
42
60112400
Профессионал таълим: технологик машиналар ва жиҳозлар
Математика
Физика
43
60112400
Профессионал таълим: транспорт воситалари муҳандислиги (автотранспорт)
Математика
Физика
44
60112400
Профессионал таълим: тупроқ бонитировкаси ва ер ресурсларидан фойдаланиш
Биология
Кимё
45
60112400
Профессионал таълим: Ўрмончилик
Биология
Кимё
46
60112400
Профессионал таълим: Ўсимликларни ҳимоя қилиш
Биология
Кимё
47
60112400
Профессионал таълим: электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари
Физика
Математика
48
60112500
Мактаб менежменти
Математика
Чет тили
49
60112600
Мактабгача ва бошлангич таълимда хорижий тил: инглиз тили
Инглиз тили
Она тили ва адабиёти
50
60112700
Махсус педагогика: логопедия
Биология
Она тили ва адабиёти
51
60112700
Махсус педагогика: сурдопедагогика
Биология
Она тили ва адабиёти
52
60112700
Махсус педагогика: олигофренопедагогика
Биология
Она тили ва адабиёти
53
60112700
Махсус педагогика: тифлопедагогика
Биология
Она тили ва адабиёти
54
60211800
Санъат соҳасида продюсерлик
Математика
Чет тили
55
60212000
Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш хдмда бошқариш
Тарих
Она тили ва адабиёти
56
60212100
Музейшунослик: музей предметлари экспертизаси, консервациялаш ва
Тарих
Она тили ва

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан


таъмирлаш

адабиёти
57
60212100
Музейшунослик: музей менежменти ва маданий туризм
Тарих
Она тили ва адабиёти
58
60212100
Музейшунослик (турлари бўйича)
Тарих
Она тили ва адабиёти
59
60212200
Маданий мерос объектларини асраш
Математика
Она тили ва адабиёти
60
60220100
Диншунослик
Тарих
Касбий (ижодий) имтихон
61
60220200
Исломшунослик (Қуръоншунослик, ҳадисшунослик, ислом ҳуқуқи, 
ақида ва тасаввуф, ислом тарихи ва манбашунослиги)
Тарих
Касбий (ижодий) имтихон
62
60220200
Исломшунослик (йўналишлар бўйича)
Тарих
Касбий (ижодий) имтихон
63
60220300
Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)
Тарих
География
64
60220300
Тарих: Араб мамлакатлари тарихи
Тарих
География
65
60220300
Тарих: Афгонистон тарихи
Тарих
География
66
60220300
Тарих: Корея тарихи
Тарих
География
67
60220300
Тарих: Хитой тарихи
Тарих
География
68
60220300
Тарих: Япония тарихи
Тарих
География
69
60220300
Тарих: Марказий Осиё халклари тарихи
Тарих
География
70
60220300
Тарих (ислом тарихи ва манбашунослиги)
Тарих
География
71
60220303
Тарих: Эрон тарихи
Тарих
География
72
60220309
Тарих: Туркия тарихи
Тарих
География
73
60220400
Археология
Тарих
География
74
60220500
Фалсафа (йўналишлар бўйича)
Тарих
Она тили ва адабиёти
75
60220500
Фалсафа (тизимли таҳлил ва мантик;)
Тарих
Она тили ва адабиёти
76
60220500
Фалсафа (шарқ фалсафаси ва маданияти)
Тарих
Она тили ва адабиёти
77
60220600
Амалий этика
Тарих
Она тили ва адабиёти

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
78
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: араб тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
79
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: дарий тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
80
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили
Инглиз тили
Она тили ва адабиёти
81
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: испан тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
82
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: итальян тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
83
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: корейс тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
84
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: қозоқ тили
Қозоқ тили ва адабиёти
Чет тили
85
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: қорақалпоқ тили
Қорақалпоқ тили ва адабиёти
Чет тили
86
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: мумтоз шарқ тиллари (араб тили)
Чет тили
Она тили ва адабиёти
87
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили
Немис тили
Она тили ва адабиёти
88
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: пушту тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
89
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили
Рус тили ва адабиёти
Чет тили
90
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили
Тожик тили ва адабиёти
Чет тили
91
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: турк тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
92
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: туркман тили
Туркман тили ва адабиёти
Чет тили
93
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили
Ўзбек тили ва адабиёти
Чет тили
94
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: уйгур тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
95
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: урду тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
96
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: форс тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
97
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили
Француз тили
Она тили ва адабиёти
98
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: хитой тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
99
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: ҳинд тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
100
60230100
Филология ва тилларни ўқитиш: япон тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
101
60230200
Таржима назарияси ва амалиёти: инглиз тили
Инглиз тили
Она тили ва адабиёти
102
60230200
Таржима назарияси ва амалиёти: немис тили
Немис тили
Она тили ва адабиёти
103
60230200
Таржима назарияси ва амалиёти: француз тили
Француз тили
Она тили ва адабиёти
104
60230200
Таржима назарияси ва амалиёти: итальян тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
105
60230200
Таржима назарияси ва амалиёти: араб тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
106
60230200
Таржима назарияси ва амалиёти: урду тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
107
60230200
Таржима назарияси ва амалиёти: рус тили
Рус тили
Ўзбек тили ва адабиётии
108
60230300
Матншунослик ва адабий манбашунослик: ўзбек тили
Ўзбек тили ва адабиёти
Чет тили
109
60230300
Матншунослик ва адабий манбашунослик: араб тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
110
60230300
Матншунослик ва адабий манбашунослик: форс тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
111
60230500
Антропология ва этнология
Тар их
География

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
112
60230600
Ноширлик иши
Она тили ва адабиёти
Чет тили
113
60230700
Амалий филология
Ўзбек тили ва адабиёти
Чет тили
114
60230800
Компьютер лингвистикаси
Ўзбек тили ва адабиёти
Математика
115
60230900
Фольклоршунослик ва шевашунослик
Ўзбек тили ва адабиёти
Чет тили
116
60310100
Иқтисодиёт (тармоклар ва соҳалар бўйича)
Математика
Чет тили
117
60310100
Иқтисодиёт (математик иқтисодиёт)
Математика
Чет тили
118
60310100
Иқтисодиёт: озик-овкат ва ресурслар иқтисодиёти
Математика
Чет тили
119
60310100
Иқтисодиёт: қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти
Математика
Чет тили
120
60310100
Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида)
Математика
Чет тили
121
60310100
Иқтисодиёт (темир Йўл транспорти)
Математика
Чет тили
122
60310100
Иқтисодиёт (автомобиль транспорти)
Математика
Чет тили
123
60310200
Эконометрика
Математика
Чет тили
124
60310300
Минтакавий иқтисодиёт
Математика
Чет тили
125
60310400
Иқтисодий хавфсизлик
Математика
Чет тили
126
60310500
Ракамли иқтисодиёт (тармоклар ва соҳалар бўйича)
Математика
Чет тили
127
60310500
Ракамли иқтисодиёт(транспорт)
Математика
Чет тили
128
60310700
Сиёсатшунослик
Тар их
Чет тили
129
60310800
Халкаро муносабатлар
Тар их
Чет тили
130
60310900
Психология: ёшлар психологияси
Биология
Она тили ва адабиёти
131
60310900
Психология: оила психологияси
Биология
Она тили ва адабиёти
132
60310900
Психология (спорт психологияси)
Биология
Она тили ва адабиёти
133
60310900
Психология (дин социопсихологияси)
Биология
Она тили ва адабиёти
134
60310900
Психология: амалий психология
Биология
Она тили ва

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
адабиёти
135
60311000
Социология
Математика
Она тили ва адабиёти
136
60320100
Журналистика: босма оммавий ахборот воситалари журналистикаси
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
137
60320100
Журналистика: иқтисодий журналистика
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
138
60320100
Журналистика: интернет журналистикаси
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
139
60320100
Журналистика: саёхат журналистикаси
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
140
60320100
Журналистика: санъат журналистикаси
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
141
60320100
Журналистика: спорт журналистикаси
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
142
60320100
Журналистика: телерадио журналистикаси
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
143
60320100
Журналистика: халкаро журналистика
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
144
60320100
Журналистика: ҳарбий журналистика
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
145
60320200
Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алокалар
Касбий (ижодий имтихон)
Чет тили
146
60320300
Архив шунослик
Тар их
Математика
147
60320400
Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича)
Математика
Она тили ва адабиёти
148
60410100
Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоклар бўйича)
Математика
Чет тили
149
60410100
Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (қишлоқ хўжалигида)
Математика
Чет тили
150
60410100
Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (темир Йўл транспорта)
Математика
Чет тили
151
60410100
Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (автомобиль транспорти)
Математика
Чет тили
152
60410200
Солицлар ва соликда тортиш (фаолият турлари бўйича)
Математика
Чет тили
153
60410400
Молия ва молиявий технологиялар
Математика
Чет тили

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
154
60410500
Банк иши ва аудита
Математика
Чет тили
155
60410600
Суғурта иши
Математика
Чет тили
156
60410700
Бюджет назорати ва газначилиги
Математика
Чет тили
157
60410800
Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
Математика
Чет тили
158
60410900
Биржа иши
Математика
Чет тили
159
60411000
Инвестицией лойиҳаларга хизмат кўрсатиш ва молиялаштириш
Математика
Чет тили
160
60411100
Ислом ицтисодиёти ва молияси
Математика
Чет тили
161
60411200
Менежмент (арт менежмент ва галерея иши)
Математика
Чет тили
162
60411200
Менежмент (жисмоний тарбия ва спорт менежменти)
Математика
Чет тили
163
60411200
Менежмент (медиаменежмент)
Математика
Чет тили
164
60411200
Менежмент (саноат корхоналарида инновацион лойиҳалар бошцаруви)
Математика
Чет тили
165
60411200
Менежмент (спорт тадбирларини ташкил этиш ва бошқариш)
Математика
Чет тили
166
60411200
Менежмент (тармоклар ва соҳалар бўйича)
Математика
Чет тили
167
60411200
Менежмент (транспорт соҳасида лойиҳалар бошкаруви)
Математика
Чет тили
168
60411200
Менежмент: маданий меросни бошқариш
Математика
Чет тили
169
60411200
Менежмент: маданият ва санъат соҳаси менежменти
Математика
Чет тили
170
60411200
Менежмент: мехмонхоналарни бошқариш
Математика
Чет тили
171
60411200
Менежмент: оммавий тадбирлар менежменти
Математика
Чет тили
172
60411200
Менежмент: соглицни саклаш менежменти
Математика
Чет тили
173
60411200
Менежмент: туризм бизнесини бошқариш
Математика
Чет тили
174
60411300
Бизнесни бошқариш (тармоклар бўйича)
Математика
Чет тили
175
60411300
Бизнесни бошқариш (транспорт)
Математика
Чет тили
176
60411400
Инсон ресурсларини бошқариш
Математика
Чет тили
177
60411500
Бизнес-таҳлил
Математика
Чет тили
178
60411600
Корпоратив бошқарув
Математика
Чет тили
179
60411700
Логистика (йўналишлар бўйича)
Математика
Чет тили
180
60411700
Логистика (агрологистика)
Математика
Чет тили
181
60411700
Логистика (туризм логистикаси)
Математика
Чет тили
182
60411800
Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик: Эрон
Математика
Чет тили

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
183
60411800
Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик: Малайзия
Математика
Чет тили
184
60411800
Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик: Туркия
Математика
Чет тили
185
60411800
Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик: Хитой
Математика
Чет тили
186
60411800
Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик: Япония
Математика
Чет тили
187
60411900
Жаҳон иқтисодиёти ва халкаро икдисодий муносабатлар (минтакалар ва фаолият турлари бўйича)
Математика
Чет тили
188
60412000
Халкаро иқтисодиёт ва менежмент (минтакалар ва фаолият йўналишлари бўйича)
Математика
Чет тили
189
60412100
Халкаро валюта-кредит муносабатлари
Математика
Чет тили
190
60412200
Молия сокасида бошкарув
Математика
Чет тили
191
60412400
Агробизнес ва инвестицион фаолият
Математика
Чет тили
192
60412500
Маркетинг (автомобиль транспорта)
Математика
Чет тили
193
60412500
Маркетинг (қишлоқ хўжалигида)
Математика
Чет тили
194
60412500
Маркетинг (медиамаркетинг ва реклама)
Математика
Чет тили
195
60412500
Маркетинг (реклама иши)
Математика
Чет тили
196
60412500
Маркетинг (спорт маркетинга)
Математика
Чет тили
197
60412500
Маркетинг (тармоклар ва соҳалар бўйича)
Математика
Чет тили
198
60412500
Маркетинг (темир Йўл транспорта)
Математика
Чет тили
199
60412600
Савдо иши (турлари бўйича)
Математика
Чет тили
200
60412700
Баҳолаш иши
Математика
Чет тили
201
60412800
Электрон тижорат
Математика
Чет тили
202
60420100
Юриспруденция: бизнес ҳуқуқи
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
203
60420100
Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
204
60420100
Юриспруденция: трансчегаравий сув муносабатлари
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
205
60420100
Юриспруденция: ер муносабатлари
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
206
60420100
Юриспруденция (қишлоқ хўжалиги ҳуқуқи)
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
207
60420100
Юриспруденция: давлат-ҳуқуқий фаолият
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
208
60420100
Юриспруденция: жиноят-ҳуқуқий фаолият
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
209
60420100
Юриспруденция: халкаро ҳуқуқ ва киёсий ҳуқуқшунослик
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
210
60420100
Юриспруденция (халкаро транспорт ҳуқуқи)
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
211
60420100
Юриспруденция (халкаро ҳуқуқий фаолият)
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
212
60420100
Юриспруденция (ислом ҳуқуқи)
Ҳуқуқшунослик фанлари
Чет тили
213
60421100
Патентшунослик
Математика
Чет тили
214
60421200
Давлат бошцаруви
Тар их
Чет тили
215
60510100
Биология (турлари бўйича)
Биология
Кимё
216
60510100
Биология (математик биология)
Биология
Кимё
217
60520100
Гидрометеорология
Г еография
Математика
218
60520200
Метеорология ва ицлимшунослик
Математика
География
219
60530100
Кимё (турлари бўйича)
Кимё
Математика
220
60530200
Нефть ва газ кимёси
Кимё
Математика
221
60530300
Табиий ва физиологик фаол бирикмалар кимёси
Кимё
Биология
222
60530400
География
Г еография
Математика
223
60530500
Геология (фаолият соҳаси бўйича)
Математика
Физика
224
60530500
Геология (нефть ва газ геофизикаси)
Математика
Физика
225
60530700
Тупроқшунослик
Биология
Кимё
226
60530800
Гидрология (тармоқлар бўйича)
Математика
География
227
60530800
Гидрология (дарё ва сув омборлари гидрологияси)
Математика
География
228
60530900
Физика
Физика
Математика
229
60530900
Физика (математик физика)
Физика
Математика
230
60531000
Механика ва математик моделлаштириш
Физика
Математика
231
60531100
Астрономия
Физика
Математика

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
232
60531200
Тиббиёт физикаси
Физика
Математика
233
60531300
Сейсмология ва сейсмометрия
Математика
География
234
60540100
Математика
Математика
Физика
235
60540200
Амалий математика
Математика
Физика
236
60540300
Математик инжиниринг (ишлаб чикариш соҳалари бўйича)
Математика
Физика
237
60540300
Математик инжиниринг (транспорт)
Математика
Физика
238
60610100
Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари (йўналишлар бўйича)
Математика
Физика
239
60610200
Ахборот тизимлари ва технологиялари (тармоклар ва соҳалар бўйича)
Математика
Физика
240
60610200
Ахборот тизимлари ва технологиялари (молия-банк тизимида)
Математика
Физика
241
60610200
Ахборот тизимлари ва технологиялари (цишлоц хўжалигида рацамли технологиялар)
Математика
Физика
242
60610200
Ахборот тизимлари ва технологиялари (темир Йўл транспорти)
Математика
Физика
243
60610300
Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича)
Математика
Физика
244
60610400
Ахборот хавфсизлигини бошқариш
Математика
Чет тили
245
60610500
Компьютер инжиниринги ("Компьютер инжиниринга", "АТ- Сервис", "Мультимедиа технологиялари")
Математика
Физика
246
60610500
Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, 
“Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”)
Математика
Физика
247
60610500
Компьютер инжиниринги: ("Компьютер инжиниринги", "АТ- Сервис", "Мультимедиа технологиялари")
Математика
Физика
248
60610500
Компьютер инжиниринги: АТ-Сервис
Математика
Физика
249
60610500
Компьютер инжиниринги: компьютер инжиниринги
Математика
Физика
250
60610500
Компьютер инжиниринги: мультимедиа технологиялари
Математика
Физика
251
60610600
Дастурий инжиниринг
Математика
Физика
252
60610700
Сунъий интеллект
Математика
Физика
253
60611000
Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”)
Математика
Физика
254
60611000
Телекоммуникация технологиялари: Телекоммуникациялар
Математика
Физика
255
60611100
Телевизион технологиялар (“Аудиовизуал технологиялар”, “Телестудия тизимлари ва иловалари”)
Математика
Физика
256
60611200
Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт ва менежмент
Математика
Чет тили

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
257
60611300
Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими
Математика
Физика
258
60611400
Почта алокаси технологияси
Математика
Физика
259
60611500
Радиоэлектрон курилмалар ва тизимлар (тармоклар бўйича)
Математика
Физика
260
60611500
Радиоэлектрон курилмалар ва тизимлар (темир Йўл транспорти)
Математика
Физика
261
60611500
Радиоэлектрон курилмалар ва тизимлар (авиация транспорти)
Математика
Физика
262
60612000
Инфокоммуникация инжиниринги
Математика
Физика
263
60612100
Киберхавфсизлик инжиниринги
Математика
Физика
264
60612200
Маълумотлар илми (Data Science)
Математика
Физика
265
60710100
Кимёвий технология (ишлаб чикариш турлари бўйича)
Кимё
Математика
266
60710100
Кимёвий технология (целлюлоза-когоз ишлаб чикариш кимёвий технологияси)
Кимё
Математика
267
60710100
Кимёвий технология: ноорганик моддалар кимёвий технологияси
Кимё
Математика
268
60710100
Кимёвий технология: қурилиш материаллари кимёвий технологияси
Кимё
Математика
269
60710200
Биотехнология (тармоклар бўйича)
Биология
Кимё
270
60710300
Матбаа ва кадоклаш жараёнлари технологияси
Кимё
Математика
271
60710400
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоклар ва соҳалар бўйича)
Кимё
Биология
272
60710400
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (сув хўжалигида)
Кимё
Биология
273
60710400
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (қишлоқ хўжалигида)
Кимё
Биология
274
60710400
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (автомобиль транспорти)
Биология
Кимё
275
60710500
Энергетика (тармоклар бўйича)
Математика
Физика
276
60710600
Электр энергетикаси (тармоклар ва йўналишлар бўйича)
Математика
Физика
277
60710600
Электр энергетикаси (темир Йўл транспорти)
Математика
Физика
278
60710700
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоклар бўйича)
Физика
Математика
279
60710700
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (темир Йўл транспорти)
Физика
Математика
280
60710800
Гидроэнергетика
Математика
Физика
281
60710900
Энергия тежамкорлиги ва энергоаудит
Математика
Физика
282
60711000
Муқобил энергия манбалари (куёш ва шамол энергияси технологиялари)
Физика
Математика
283
60711000
Муқобил энергия манбалари (водород энергияси технологиялари)
Физика
Математика

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
284
60711000
Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича)
Физика
Математика
285
60711100
Энергия машинасозлиги (тармоклар бўйича)
Математика
Физика
286
60711200
Электроника ва асбобсозлик (тармоклар бўйича)
Физика
Математика
287
60711300
Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоклар бўйича)
Физика
Математика
288
60711300
Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (қишлоқ ва сув хўжалигида)
Физика
Математика
289
60711300
Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти 
(автомобиль транспорта ва Йўл қурилиши машиналари)
Физика
Математика
290
60711400
Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш ва бошкариш (тармоклар бўйича)
Физика
Математика
291
60711400
Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоклар бўйича)
Физика
Математика
292
60711400
Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш ва бошкариш (сув хўжалигида)
Физика
Математика
293
60711400
Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш ва бошкариш (қишлоқ хўжалигида)
Физика
Математика
294
60711400
Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш ва бошкариш (темир Йўл транспорта)
Физика
Математика
295
60711500
Мехатроника ва робототехника
Физика
Математика
296
60711600
Интеллектуал мухандислик тизимлари (тармоклар ва соҳалар бўйича)
Физика
Математика
297
60711600
Интеллектуал мухандислик тизимлари (автомобиль транспорти)
Физика
Математика
298
60711700
Лазер-ёруглик технологиялари ва оптоэлектроника
Физика
Математика
299
60711800
Биотиббиёт мухандислиги
Физика
Математика
300
60711900
Технологик жараёнларни бошкаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари
Математика
Физика
301
60712000
Электрон аппаратуралар ишлаб чикариш технологияси
Физика
Математика
302
60712100
Металлургия (металл турлари бўйича)
Кимё
Математика
303
60712100
Металлургия (мис ва ноёб металлар)
Кимё
Математика
304
60712200
Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари
Математика
Физика
305
60712300
Металлар технологиялари (жараён турлари бўйича)
Математика
Физика
306
60712400
Автомобилсозлик ва тракторсозлик
Математика
Физика

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
307
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бўйича)
Математика
Физика
308
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (автомобиль транспорта)
Математика
Физика
309
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (кўтариш-ташиш, Йўл ва қурилиш машиналари)
Математика
Физика
310
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (ихтисослаштирилган транспорт воситалари)
Математика
Физика
311
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (электромобиль транспорта)
Математика
Физика
312
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (локомотивлар)
Математика
Физика
313
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (вагонлар)
Математика
Физика
314
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (электр транспорти)
Математика
Физика
315
60712500
Транспорт воситалари муҳандислиги (метрополитен)
Математика
Физика
316
60712600
Ҳаво кемаларининг техник эксплуатациям
Математика
Физика
317
60712800
Авиация инжиниринги (авиасозлик)
Физика
Математика
318
60712800
Авиация инжиниринги (учувчисиз учиш аппаратлари авиация мажмуалари)
Физика
Математика
319
60712900
Амалий космик технологиялар
Математика
Физика
320
60713000
Газ жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кўрсатиш
Математика
Физика
321
60713200
Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (темир Йўл транспорти)
Математика
Физика
322
60720100
Озиц-овкдт технологияси (маҳсулот турлари бўйича)
Кимё
Биология
323
60720200
Ёглар, эфир мойлари ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси
Кимё
Биология
324
60720300
Виночилик технологияси, бижгиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси
Кимё
Биология
325
60720400
Консервалаш технологияси
Кимё
Биология
326
60720500
Функционал овкдтланиш ва болалар маҳсулотлари технологияси
Кимё
Биология
327
60720600
Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоклар бўйича)
Кимё
Математика
328
60720600
Материалшунослик ва янги материаллар технологияси: қурилиш
Кимё
Математика
329
60720600
Материалшунослик ва янги материаллар технологияси: машинасозлик
Кимё
Математика
330
60720600
Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (темир Йўл транспорти)
Кимё
Математика
331
60720600
Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (қурилиш)
Кимё
Математика

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълимйўналишлари номи
1-фан
2-фан
332
60720700
Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича)
Математика
Физика
333
60720700
Технологик машиналар ва жиҳозлар (электроника саноати)
Математика
Физика
334
60720700
Технологик машиналар ва жиҳозлар (темир Йўл транспорта)
Математика
Физика
335
60720800
Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш
Математика
Физика
336
60720900
Нефть-газкимё саноати технологияси
Кимё
Математика
337
60721000
Газни чукур кайта ишлаш технологияси
Кимё
Математика
338
60721100
Нефть ва нефть-газни цайта ишлаш технологияси
Кимё
Математика
339
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
Математика
Физика
340
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (миллий тикув буюмлари)
Математика
Физика
341
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (тикув буюмлари технологияси)
Математика
Физика
342
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (чарм буюмлари технологияси)
Математика
Физика
343
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: гиламчилик
Математика
Физика
344
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: йигирилган ип ишлаб чиқариш
Математика
Физика
345
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш
Математика
Физика
346
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: нотўқима материаллар технологияси
Математика
Физика
347
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: трикотаж
Математика
Физика
348
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: тўқима
Математика
Физика
349
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: чарм ва муйна технологияси
Математика
Физика
350
60721200
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси: 
шахсий буюртма асосида кийим тайёрлаш
Математика
Физика
351
60721300
Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё ва жараён
Физика
Математика

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан


турлари бўйича)


352
60721400
Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
Математика
Физика
353
60721400
Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари: чарм ва муйнани цайта ишлаш ва жиҳозлари
Математика
Физика
354
60721400
Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари: пойабзал, чарм-атторлик буюмларини ишлаб чиқариш ва жиҳозлари
Математика
Физика
355
60721403
Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари: тикувчилик саноатида 
креатив лойиҳалаш ва инновацион технологиялар
Математика
Физика
356
60721500
Кончилик иши (фаолият турлари бўйича)
Физика
Математика
357
60721500
Кончилик иши (мис рудаларини бойитиш)
Физика
Математика
358
60721600
Фойдали казилма конлари геологияси, цидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича)
Физика
Математика
359
60721600
Фойдали казилма конлари геологияси, цидирув ва разведкаси (мис конлари)
Физика
Математика
360
60721700
Гидрогеология ва муҳандислик геологияси
Физика
Математика
361
60721800
Нефть ва газ иши (фаолият турлари бўйича)
Физика
Математика
362
60721900
Кончилик электр механикаси
Физика
Математика
363
60722000
Маркшейдерлик иши
Математика
Физика
364
60722400
Ноёб ва радиоактив металлар рудаларини казиб олиш, кайта ишлаш техникаси ва технологияси
Кимё
Математика
365
60722500
Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)
Математика
Физика
366
60722600
Геодезия ва геоинформатика
Математика
Физика
367
60722700
Ерни масофавий зондлашда инновацион технологиялар
Математика
География
368
60722800
Кадастр (кўчмас мулк кадастри)
Математика
Физика
369
60722800
Кадастр (ҳудудлар давлат кадастри)
Математика
Физика
370
60722800
Кадастр (кўчмас мулк кадастри)
Математика
Физика
371
60722900
Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинга (турлари бўйича)
Физика
Математика
372
60723000
Маҳсулотларнинг кимёвий таҳлили (озиц-овқат маҳсулотлари)
Кимё
Математика
373
60723100
Қўғирчоклар ишлаб чиқариш технологияси
Математика
Физика
374
60730100
Архитектура (турлари бўйича)
Математика
Она тили ва

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
адабиёти
375
60730200
Шаҳар қурилиши ҳамда коммунал инфратузилмани ташкил этиш ва бошқариш
Математика
Физика
376
60730300
қурилиш муҳандислиги (фаолият турлари бўйича)
Математика
Физика
377
60730300
қурилиш муҳандислиги: бино ва иншоотлар қурилиши
Математика
Физика
378
60730300
қурилиш муҳандислиги: деворбоп ва пардозбоп қурилиш материаллари технологияси
Математика
Физика
379
60730300
қурилиш муҳандислиги: қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чикариш
Математика
Физика
380
60730300
қурилиш муҳандислиги: нефть-газни қайта ишлаш саноати объектлари қурилиши
Математика
Физика
381
60730400
Муҳандислик коммуникациялари қурилиш ва монтажи (турлари бўйича)
Математика
Физика
382
60730400
Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (транспорт тизимларида сув таъминоти ва канализация)
Математика
Физика
383
60730500
Сув таъминоти ва канализация тизимларини лойиҳалаштириш ва эксплуатациям
Математика
Физика
384
60730800
Йўл муҳандислиги (соҳалар ва фаолият турлари бўйича)
Математика
Физика
385
60730800
Йўл муҳандислиги: темир Йўллар қурилиши
Математика
Физика
386
60730800
Йўл муҳандислиги: темир Йўллар эксплуатациям
Математика
Физика
387
60730800
Йўл муҳандислиги: куприклар ва тоннеллар
Математика
Физика
388
60730800
Йўл муҳандислиги: автомобиль Йўлларини лойиҳалаш
Математика
Физика
389
60730800
Йўл муҳандислиги: автомобиль Йўлларини куриш
Математика
Физика
390
60730800
Йўл муҳандислиги: автомобиль Йўлларини эксплуатациям
Математика
Физика
391
60730800
Йўл муҳандислиги: шахар Йўллари ва кучалари
Математика
Физика
392
60730800
Йўл муҳандислиги: автомобиль Йўлларидаги сунъий иншоотлар
Математика
Физика
393
60730800
Йўл муҳандислиги: автомобиль Йўлларини архитектура-ландшафт конструкциялаш
Математика
Физика
394
60730900
Гидротехника қурилиши (турлари бўйича)
Математика
Физика
395
60730900
Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида)
Математика
Физика
396
60731000
Қийматинжиниринга ва кўчмас мулк экспертизам
Математика
Физика
397
60731100
Архитектура ёдгорликлари реконструкциям ва реставрациям
Математика
Она тили ва

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
адабиёти
398
60810100
Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш
Математика
Физика
399
60810200
Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш
Математика
Физика
400
60810300
Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис
Математика
Физика
401
60810400
Қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологияларни куллаш
Математика
Физика
402
60810500
Қишлоқ ва сув хўжалиги энергия таъминоти
Математика
Физика
403
60810600
Ер кадастри ва ердан фойдаланиш
Математика
География
404
60810700
Агрокимё ва агротупроқшунослик
Биология
Кимё
405
60810800
Тупроқ бонитировкаси ва ер ресурсларидан фойдаланиш
Биология
Кимё
406
60810900
Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича)
Биология
Кимё
407
60810900
Агрономия (анорчилик)
Биология
Кимё
408
60810900
Агрономия (сабзавотчилик ва полизчилик)
Биология
Кимё
409
60810900
Агрономия (ем-хашак экинлари)
Биология
Кимё
410
60811000
Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича)
Кимё
Биология
411
60811100
Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини
Кимё
Биология
412
60811200
Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уругчилиги (экин турлари бўйича)
Биология
Кимё
413
60811300
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини саклаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича)
Кимё
Биология
414
60811300
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини саклаш ва дастлабки ишлаш технологияси (мева-сабзавот)
Кимё
Биология
415
60811400
Органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, саклаш ва кайта ишлаш
Биология
Кимё
416
60811500
Зооинженерия (асаларичилик)
Биология
Кимё
417
60811500
Зооинженерия(баликчилик)
Биология
Кимё
418
60811500
Зооинженерия (йилкичилик ва туячилик)
Биология
Кимё
419
60811500
Зооинженерия (коракулчилик)
Биология
Кимё
420
60811500
Зооинженерия (корамолчилик)
Биология
Кимё
421
60811500
Зооинженерия (паррандачилик)
Биология
Кимё
422
60811500
Зооинженерия (турлар бўйича)
Биология
Кимё

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
423
60811500
Зооинженерия: асаларичилик
Биология
Кимё
424
60811600
Чорвачилик маҳсулотларини кайта ишлаш технологияси
Кимё
Биология
425
60811700
Ипакчилик ва тутчилик
Биология
Кимё
426
60811800
Мевачилик ва узумчилик
Биология
Кимё
427
60811900
Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик
Биология
Кимё
428
60812000
Иссикхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш
Биология
Кимё
429
60812100
Доривор Ўсимликларни етиштириш ва кайта ишлаш технологияси
Биология
Кимё
430
60812200
Ўсимликшунослик (гулчилик)
Биология
Кимё
431
60812200
Ўсимликшунослик (экин турлари бўйича)
Биология
Кимё
432
60812200
Ўсимликшунослик (яйлов чул Ўсимликшунослиги)
Биология
Кимё
433
60812300
Сув хўжалиги ва мелиорация
Математика
Физика
434
60812400
Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш
Математика
Физика
435
60812500
Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш
Математика
Физика
436
60812600
Мелиоратив гидрогеология
Физика
Математика
437
60812700
Ирригация тизимларида гидроэнергетика объектлари
Математика
Физика
438
60812900
Сув таъминоти муҳандислик тизимлари
Математика
Физика
439
60813000
Сув хўжалигида инновацион технологиялар ва улардан фойдаланиш
Математика
Физика
440
60813100
Ер кадастри ва ер тузиш
Математика
Физика
441
60820100
Ўрмончилик
Биология
Кимё
442
60820200
Манзарали боғдорчилик ва кўкаламзорлаштириш
Биология
Кимё
443
60830100
Сув биоресурслари ва аквакультура
Биология
Кимё
444
60840100
Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича)
Биология
Кимё
445
60840100
Ветеринария медицинаси (йирик шохли моллар касалликлари)
Биология
Кимё
446
60840200
Ветеринария фармацевтикаси
Биология
Кимё
447
60840300
Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари
Биология
Кимё
448
60840400
Ветеринария санитария экспертизаси
Биология
Кимё
449
60840500
Ветеринария биотехнологияси
Биология
Кимё
450
60910100
Стоматология (йўналишлар бўйича)
Биология
Кимё
451
60910200
Даволаш иши
Биология
Кимё

Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
452
60910300
Педиатрия иши
Биология
Кимё
453
60910400
Тиббий профилактика иши
Кимё
Биология
454
60910600
Тиббий-биологик иш
Кимё
Биология
455
60910700
Фармация (турлари бўйича)
Кимё
Биология
456
60910800
Саноат фармацияси (турлари бўйича)
Кимё
Биология
457
60910900
Фармацевтик биотехнология
Биология
Кимё
458
60911000
Дори воситаларини стандартлаштириш, сертификациялаш ва сифат менежменти
Кимё
Биология
459
60911100
Халк; табобати
Биология
Кимё
460
60911200
Олий ҳамширалик иши
Биология
Кимё
461
60920100
Ижтимоий иш (оила ва болалар билан ишлаш)
Биология
Она тили ва адабиёти
462
60920101
Ижтимоий иш (фуқароларнинг ўз-ўзинибошқариш органлари)
Биология
Она тили ва адабиёти
463
61010100
Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш
Математика
Чет тили
464
61010200
Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси
Кимё
Инглиз тили
465
61010400
Туризм (фаолият йўналишлари бўйича)
Тар их
Чет тили
466
61010400
Туризм (туризм соҳасида хизматлар технологияси ва уларни ташкил этиш)
Тар их
Чет тили
467
61010400
Туризм (агротуризм)
Тар их
Чет тили
468
61010400
Туризм (спорт туризми)
Тар их
Чет тили
469
61010400
Туризм (зиёрат туризми)
Тар их
Чет тили
470
61010500
Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: инглиз тили
Инглиз тили
Она тили ва адабиёти
471
61010500
Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: форс тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
472
61010500
Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: турк тили
Чет тили
Она тили ва адабиёти
473
61010500
Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: немис тили
Немис тили
Она тили ва адабиёти
474
61010500
Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: француз тили
Француз тили
Она тили ва адабиёти
Т1
Т/р
Йўналиш коди
Бакалавриат таълим йўналишлари номи
1-фан
2-фан
475
61010700
Коммунал инфратузилма ва уй-жой коммунал хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш
Математика
Физика
476
61020100
Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги
Математика
Физика
477
61020200
Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги (тармоклар бўйича)
Математика
Физика
478
61020200
Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги (сув хўжалигида)
Математика
Физика
479
61020200
Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги (транспорт)
Математика
Физика
480
61040100
Транспорт логистикаси (автомобиль транспорта)
Математика
Физика
481
61040100
Транспорт логистикаси (транспорт турлари бўйича)
Математика
Физика
482
61040200
Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш
Физика
Чет тили
483
61040300
Йўл ҳаракатини ташкил этиш
Математика
Физика
484
61040400
Автомобиль сервиси
Математика
Физика