State exams

2021-2022 academic year
Final State Certification

 Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar

2022  yildagi № _____sonli buyrug‘iga 3-ilova
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar 4-bosqich talabalari uchun 2021-2022 o‘quv yilida

“O‘zbekiston tarixi”, “Xorijiy tillar” fanlardan Yakuniy Davlat Attestatsiya

sinov oldi ma’ruza va maslahatlarni o‘tkazish
J A D V A L I

 Fanlarning nomi
Kafedra nomi
Davlat attestatsiyasi
sinovlari o‘tkaziladigan
fakultetlar nomi
 Talabalar
 soni 
 Vaqti
Auditoriya
raqami
 Ma’ruzasi
o‘qituvchi
 

 

 

 

 

1
O‘zbekiston
tarixi*
 Gumanitar
fanlar
Agrobiologiya
115
Sana: 01.06-02.06
Vaqti: 09:00-12:00
216 (234)
R.Yusupov
U.Axmedova
O‘simliklar himoyasi,
agrokimyo va
tuproqshunoslik
77
Sana: 01.06-02.06
Vaqti: 09:00-12:00
218(235)
 B.Tursunov
Qishloq xo‘jaligi
mahsulotlarini saqlash va
dastlabki qayta ishlash
114
Sana: 01.06-02.06
Vaqti: 09:00-12:00
212 (237)
M.Karimova 
F.Kamolova
Agrobiznes va raqamli
iqtisodiyot
83
Sana: 01.06-02.06
Vaqti: 09:00-12:00
208 (238)
G.Valixanova
Barcha rus guruhlar*
30
Sana: 01.06-02.06
Vaqti: 09:00-12:00
2 bino, 106
N.Mingboyeva
 

 

 

 

 

2
Xorijiy
tillar
Xorijiy
tillar
Agrobiologiya
115
Sana: 03.06-04.06
Vaqti: 09:00-12:00
221 (234)
M.Irgashev
M.Almatova
O‘simliklar himoyasi,
agrokimyo va
tuproqshunoslik
77
Sana: 03.06-04.06
Vaqti: 09:00-12:00
18 (235)
L.Toshxonov
N.Almatova
Qishloq xo‘jaligi
mahsulotlarini saqlash va
dastlabki qayta ishlash
114
 Sana: 03.06-04.06
Vaqti: 09:00-12:00
 212 (237)
Y.Nuriddinova,
G.Qodirova
Agrobiznes va raqamli
iqtisodiyot
83
Sana: 03.06-04.06
Vaqti: 09:00-12:00
211 (238)
A.Rejapov
Sh.Usmanova
Barcha rus guruhlar*
30
Sana: 03.06-04.06
Vaqti: 09:00-12:00
2 bino, 106
N.Abdullaeva


		

 

 Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar

2022  yildagi № _____sonli buyrug‘iga 4-ilova
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar 4-bosqich talabalari uchun 2021-2022 o‘quv yilida

“Mutaxassislik” fanlardan Yakuniy Davlat Attestatsiya sinov oldi 

ma’ruza va maslahatlarni o‘tkazish
J A D V A L I
Ta’lim yo‘nalishlarining
nomi
Kafedra nomi
Talabalar
soni
Vaqti
Auditoriya
raqami
Ma’ruzasi
o‘qituvchi
1
Agronomiya (4/11,12)
O‘simlikshunoslik, soya va
moyli ekinlar
45
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-308
Z.Jumaboyev
Sh.Teshaboyev
2
O‘rmonchilik (4/26)
Dehqonchilik va o‘rmon
melioratsiya
25
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-303
N.Nabiyeva
3
Qishloq xo‘jalik ekinlari
genetikasi, selektsiyasi 
va urug‘chiligi ( 4/16,18)
Qishloq xo‘jalik ekinlari
genetikasi, selektsiyasi
va urug‘chiligi
35
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-408
G‘.Raxmatullaev
S.Rasulov
4
Mevachilik va uzumchilik (4/41)
Intensiv sabzavotchilik,
bog‘dorchilik, uzumchilik va
issiqxona xo‘jaliklari
17
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-405
Z.Bo‘stonov
K.Xamdamov
5
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini
 saqlash va qayta ishlash (4/36,37)
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini
saqlash, qayta ishlash va 
qadoqlash texnologiyalari
 40
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-302
R.Mirzaev
 

 

6
Agrobiznes va investitsion
faoliyat (4/66)
Agrobiznes va marketing
21
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-205
G.Karimova
T.Iminov
Agrobiznes va investitsion
faoliyat (4-67*)
9
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-210
Q.No‘monov
7
Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (4/71)
Buxgalteriya hisobi,
tahlil va audit
13
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-307
A.Mamajanov
M.Xojiboyev
8
O‘simliklarni himoya qilish (4/31,32)
 O‘simliklarni himoya qilish
 31
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
1-123
S.Mirzaeva
M.Raxmanova
M.Raximov


O‘simliklarni himoya qilish (4/ 33*)
8
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
1-119
N.Siddiqova
M.Mirzaitova
9
O‘simliklar va qishloq xo‘jalik 
mahsulotlari karantini (4/61,62)
 O‘simliklar qishloq xo‘jalik
mahsulotlar karantini
38
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
1-110
S.Mirzaeva
M.Raxmonova
U.Isasheva
O‘simliklar va qishloq xo‘jalik 
mahsulotlari karantini (4/63*)
8
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
1-108
A.Raximova
G.Turdiyeva
10
Dorivor o‘simliklarni
yetishtirish va qayta
ishlash texnologiyasi (4/21)
 Dorivor va ziravor o‘simliklar
32
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-105
F.Rasulova
M.Baratova
Dorivor o‘simliklarni
yetishtirish va qayta
ishlash texnologiyasi (4/23*)
5
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
 2-210
SH.Qosimova
11
Ipakchilik va tutchilik (4/86)
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini
saqlash, qayta ishlash va
qadoqlash texnologiyalari
27
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-105
J.To‘ychiyev
E.Asranov
12
Sabazavotchilik, polizchilik va
kartoshkachilik (4/90)
Intensiv sabzavotchilik,
bog‘dorchilik, uzumchilik va
issiqxona xo‘jaliklari
23
Sana: 13.06-16.06
Vaqti: 09:00-12:00
2-104
O.Yunusov
S.Soliyev