Government solutions and applications

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-dekabrdagi “Аgrar taʼlim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 788-sonli qarori  –ko’rish/ko’chirsh (788-сон 15.12.2020. Аграр таълим тизимининг 2030 йилгача инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида (lex.uz))

 

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-oktyabrdagi  “Oliy taʼlim muassasalarini o‘quv adabiyotlari bilan taʼminlash to‘g‘risida”gi 816-sonli qarori  –ko’rish/ko’chirsh (816-сон 10.10.2018. Олий таълим муассасаларини ўқув адабиётлари билан таъминлаш тўғрисида (lex.uz))

 

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta’lim muassasasida sirtqi (maxsus sirtqi) va kechki (smenali) ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida”gi qarori   –ko’rish/ko’chirsh  (930-сон 21.11.2017. Олий таълим муассасасида сиртқи (махсус сиртқи) ва кечки (сменали) таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида (lex.uz))

 

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 30.07.2020 yildagi agrar ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 4795-sonli qarori ko’rish/ko’chirsh (ПҚ-4795-сон 30.07.2020. Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (lex.uz))

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Magistratura to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori  –ko’rish/ko’chirsh (36-сон 02.03.2015. Магистратура тўg‘рисидаги Низомни тасдиqлаш hаqида (lex.uz))