Vazirlik buyruqlari va qarorlari

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq
tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida