Yakuniy nazorat o’tkazish jadvali

ANDIJON QISHLOQ XO‘JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI O‘SIMLIKLAR HIMOYASI, AGROKIMYO VA TUPROQSHUNOSLIK FAKULTETI 3-BOSKICH TALABALARI UCHUN YAKUNIY NAZORAT O‘TKAZISH BO‘YICHA GRAFIK
Taʼlim yonalishi Fan nomi Gurux raqami YaN o’tkazish sasnasi YaN o’tkazish soati YaN o’tkazish xonasi Fan o’qituvchiing F.I.Sh YaN shakli
1 Аgrokimyo va agrotuproqshunoslik Xorijiy til 3-81 24.03.2022 11.00 kafedra M.Irgashev test
2 Pedagogika.Psixologiya 25.03.2022 11.00 kafedra B.Yaqubova test
3 Agrobiotexnologiya 26.03.2022 11.00 kafedra S.Mirzayeva test
4 Buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish 28.03.2022 11.00 kafedra A.Mamajonov оғзаки
5 Tuproq geografiyasi 30.03.2022 11.00 kafedra I.Ro’ziyev Yozma ish
6 Agrokimyoviy tekshirish usullari 31.03.2022 11.00 kafedra I.Ro’ziyev Yozma ish
7 Tuproq fizikasi 01.04.2022 11.00 kafedra I.Ro’ziyev Yozma ish
8 Tuproq eroziyasi va muxofazasi 02.04.2022 11.00 kafedra I.Ro’ziyev Yozma ish
9 Tuproqni xaritaga tushirish 04.04.2022 11.00 kafedra I.Ro’ziyev Yozma ish
10 Agrokimyoning ekologik muammolari 05.042022 11.00 kafedra I.Ro’ziyev Yozma ish
1 O‘simliklarni ximoya qilish Хорижий тил 3-31 30.03.2022 13.30 kafedra M.Irgashev test
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
2 Buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish 3-31 29.03.2022 13.30 kafedra A.Mamajonov оғзаки
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
3 Pedagogika.Psixologiya 3-31 25.03.2022 13.30 kafedra B.Yaqubova test
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
4 Agrobiotexnologiya 3-31 31.03.2022 13.30 kafedra S.Mirzayeva Yozma ish
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
5 O’simliklar va mahsulotlar karantinida fitoekspertiza 3-31 1.04.2022 13.30 kafedra M.Raxmonova Yozma ish
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
6 Agrbiznesni tashkil etish va boshqarish 3-31 2.04.2022 13.30 kafedra X.Kurganov test
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
7 Fitopatogen bakteriyalar biologiyasi 3-31 4.04.2022 13.30 kafedra S.Mirzayeva Yozma ish
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
8 Mikologiya 3-31 5.04.2022 13.30 kafedra S.Mirzayeva Yozma ish
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
9 Qishloq xo’jalik ekinlari zararli organizmlari rivojlanishini oldindan aniqlash 3-31 6.04.2022 13.30 kafedra M.Raxmonova Yozma ish
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
10 O’simliklarni biologik himoya qilish 3-31 7.04.2022 13.30 kafedra S.Mirzayeva Yozma ish
3-32 kafedra
3-33 14.30 kafedra
3-34 kafedra
3-35 14.00 kafedra
1 O‘simliklar va qishloq xo‘jaligi maxsulotlari qarantini Хорижий тил 3-61 26.03.2022 14-30 kafedra M.Irgashev test
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
2 Pedagogika.Psixologiya 3-61 24.03.2022 14-30 kafedra B.Yaqubova test
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
3 Buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish 3-61 30.03.2022 14-30 kafedra A.Mamajonov оғзаки
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
4 Agrobiotexnologiya 3-61 25.03.2022 14-30 kafedra S.Mirzayeva test
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
5 Agrbiznesni tashkil etish va boshqarish 3-61 28.03.2022 14-30 kafedra X.Kurganov test
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
6 Mikologiya 3-61 29.03.2022 14-30 kafedra S.Mirzayeva Yozma ish
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
7 Qishloq xo’jalik ekinlari zararli organizmlari rivojlanishini oldindan aniqlash 3-61 31.03.2022 14-30 kafedra M.Raxmonova Yozma ish
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
8 O’simliklarni karantin zararkunandalari 3-61 04.04.2022 14-30 kafedra M.Raxmonova Yozma ish
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
9 Qishloq xo’jaligi ekinlari zararkurandalari 3-61 01.04.2022 14-30 kafedra M.Raxmonova Yozma ish
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra
10 Karantin begona o’tlari 3-61 02.04.2022 14-30 kafedra M.Raxmonova Yozma ish
3-62 15-00 kafedra
3-63 kafedra